Zmiany w CEIDG – 2018

Od 30. kwietnia 2018 roku przedsiębiorców obowiązują przepisy nowej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Od tego czasu zmianie ulegnie zakres danych we wniosku CEIDG. Przedsiębiorcy nie podają już w nim daty urodzenia. Ponadto jedynym adresem jaki muszą umieścić na danym dokumencie jest adres doręczenia, który nie...

Jak dokonać wpisu do CEIDG?

Przedsiębiorca, który planuje założyć własną działalność gospodarczą, musi zgłosić taki fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby tego dokonać, można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze w sposób tradycyjny, odwiedzając Urząd Gminy osobiście. Drugim szybszym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku drogą elektroniczną. W specjalnym systemie, gdzie kreator powie Ci, co trzeba zrobić...