Czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności może być legalne?

Okazuje się, że tak, jednak wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 30. kwietnia bieżącego roku wprowadziła możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Aby jednak można było ją poprowadzić, konieczne jest spełnienie następujących kryteriów: – musi być prowadzona przez osobę fizyczną, – jej miesięczny przychód nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia, – przez...

Zmiany w CEIDG – 2018

Od 30. kwietnia 2018 roku przedsiębiorców obowiązują przepisy nowej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Od tego czasu zmianie ulegnie zakres danych we wniosku CEIDG. Przedsiębiorcy nie podają już w nim daty urodzenia. Ponadto jedynym adresem jaki muszą umieścić na danym dokumencie jest adres doręczenia, który nie...

Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Celem projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od marca bieżącego roku. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Przedsiębiorcy mogą być pozytywnie zaskoczeni prognozowanymi zmianami, ponieważ w znaczący sposób przyśpieszą procedurę rejestracji oraz...

Jak dokonać wpisu do CEIDG?

Przedsiębiorca, który planuje założyć własną działalność gospodarczą, musi zgłosić taki fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby tego dokonać, można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze w sposób tradycyjny, odwiedzając Urząd Gminy osobiście. Drugim szybszym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku drogą elektroniczną. W specjalnym systemie, gdzie kreator powie Ci, co trzeba zrobić...