Absolutorium w spółce – kto może go otrzymać i kiedy?

Podczas trwania działalności gospodarczej przedsiębiorcy podejmują wiele uchwał i decyzji, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań i w rezultacie poprawienie wydajności firmy. Oprócz wyborów wpływających na spółkę, na niektórych zgromadzeniach decyzje dotyczą wspólników oraz sprawowanych przez nich funkcji i urzędów. Co roku podczas zgromadzenia wspólników podejmowane zostają uchwały, z których jedna udziela członkom organów spółki...