Strata podatkowa – definicja i obliczanie

Dla większości przedsiębiorców celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie dochodu, ale aby go osiągnąć, należy wcześniej ponieść koszty. Często zdarza się, iż ponoszone wydatki nie prowadzą do osiągnięcia przychodu, bądź uzyskany przychód jest mniejszy od poniesionych przez firmę kosztów. Wówczas możemy mówić o stracie podatkowej.

W sytuacji, gdy prowadzona działalność poniesie stratę podatkową, nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystko dlatego, że podatek ten powstaje wówczas, gdy wykazujemy dochód, a zgodnie z zasadą – dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, co dotyczy wartości osiągniętych w danym roku podatkowym.

Zatem jeśli wszelkie poniesione koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, czyli jeśli kwota wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodów jest wyższa od osiągniętego przychodu, wówczas możemy mówić o stracie.

W razie pytań, bądź wątpliwości odnośnie straty podatkowej, zachęcamy do zapoznania się z oferowanym przez nas doradztwem, bądź do kontaktu z konsultantem, który z pewnością udzieli odpowiedzi na pytania oraz rozwieje wątpliwości odnośnie zagadnienia, którym jest strata podatkowa.

Dodaj komentarz