Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w momencie podpisania umowy spółki. Podmiot ten jest reprezentowany przez Zarząd bądź pełnomocnika, który powoływany musi zostać przez wszystkich wspólników.

Spółka w organizacji działa do chwili uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że organizacja spółki to czas pomiędzy podpisaniem umowy, a uzyskaniem wpisu do KRS.

Co jednak ważne, zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie dopełniony wówczas spółka ulegnie rozwiązaniu. Co więcej jeżeli spółka nie zostanie zawiązana wówczas należy dokonać zwrotu wszystkich wniesionych wkładów, a także pokryć należności wobec osób trzecich.

Bardzo ważne jest że spółka musi dać znać innym przedsiębiorcom, że nie posiada jeszcze wpisu do KRS. W tym celu w swojej nazwie musi umieścić zwrot “w organizacji”.

Dodaj komentarz