Zmiany w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców. 

Pod koniec roku 2014 pisaliśmy o planowanych zmianach dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które miały wejść w życie w roku 2015. Miały one na celu zachęcanie osób do zakładania własnej działalności oraz miały być ułatwieniem dla przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy zmiany, które miały obowiązywać od 01.01.2015 r.:

  • Pierwszą zmianą, jaka ma być wprowadzona jest zmniejszenie kapitału zakładowego do symbolicznej kwoty 1 zł.
  • Kolejną ma także być możliwość ustanawiania udziałów beznominałowych. Będą oderwane od kapitału zakładowego i w umowie będą określały cenę, po jakiej wspólnik będzie mógł objąć udziały.
  • Zostaną wprowadzone testy wypłacalności. Oznacza to, że każda wypłata na rzecz wspólników będzie wiązała się z oświadczeniem zarządu, które ma potwierdzać, że nie doprowadzi to do utraty przez spółkę możliwości zrealizowania celów na dany rok.
  • Spółka z o.o. będzie musiała utworzyć kapitał zapasowy (rezerwa na pokrycie ewentualnych strat), nie mniejszy niż 50 000zł.
  • Zarząd będzie musiał dokonywać okresowej oceny ryzyka.
  • Zniży się koszt rejestracji spółki z o.o. w KRS z 500 zł do 250 zł oraz koszt przy wprowadzaniu zmian do umowy z 250 zł do 200 zł. 

Dzięki tym zmianom polska gospodarka mogłaby znacznie się rozwinąć, niestety nie doszły one do skutku. Na rok 2017 planowane są inne zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące spółki z o.o. Nowelizacja ustawy będzie dotyczyć m. in. kadencji członków organów spółek kapitałowych oraz zwiększenia ochrony wspólników mniejszościowych.

 

Zainteresowanych zakupem lub rejestracją spółki zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi. Nasi konsultanci odpowiedzą nas wszystkie Państwa pytania.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz