Spółka offshore

Pod pojęciem “spółki offshore” rozumiane są osoby prawne (zazwyczaj spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki o podobnym charakterze) założone w państwach o szczególnie korzystnych systemach podatkowych. Kraje te potocznie nazywane są rajami podatkowymi.

Spółkę offshore tworzy się przede wszystkim dla wykorzystania lepszych z punktu widzenia przedsiębiorcy przepisów, które zapewniają oszczędności podatkowe, pomagają chronić kapitał i majątek przed wierzycielami oraz zachować anonimowość w biznesie.

Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego obce państwa zachęcają zagraniczne podmioty do rozpoczynania działalności w swoich krajach i dlaczego stosują aż tak niskie podatki?

Przede wszystkim jest to dla nich szansa na napędzanie lokalnej gospodarki oraz zapewnienie dochodu do budżetu państwa z tytułu opłat sądowych i skarbowych. Usługi rajów podatkowych zazwyczaj ukierunkowane są na rolnictwo i turystykę. Co więcej, państwa te bardzo często posiadają niewielką ilość surowców naturalnych, stąd też szukają alternatywnych rozwiązań.

Dodaj komentarz