Spółka celowa, czyli spółka specjalnego przeznaczenia

Spółka celowa to podmiot, który założony jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce uzyskać kredyt. To bank narzuca konieczność założenia spółki celowej, aby umożliwić rozgraniczenie przeprowadzenia danego projektu przy ograniczeniu ryzyka finansowego.

Do spółek, które mogą zostać założone jako „celowe” należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowa.

Jaka spółka może pozyskać kredyt?
Warunkiem, który należy spełnić jest czysta historia kredytowa wspólników oraz posiadanie realnych zabezpieczeń kredytu (prywatny majątek lub cudzy).
Oprócz ograniczenia ryzyka dla spółki matki czy innych spółek w grupie, ma ona zastosowanie dla ograniczenia ryzyka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż wówczas co do zasady chroni majątek osobisty takiej osoby w razie bankructwa

Spółki celowe:
– nie zatrudniają pracowników
– powiązane są z jednostką zależną

Dodaj komentarz