Spółka akcyjna

Spółka akcyjna (s.a.) spółka należąca do grupy spółek kapitałowych w Polsce. Opiera się ona na obiegu akcjami, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Jej działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Kapitał zakładowy podzielony jest na akcje. Mogą być one kupowane lub sprzedawane na giełdzie.
Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, co wiąże się z tym, że posiada swoje organy. Są nimi:

 1. Zarząd – prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, zostaje powoływany na maksymalnie 5 letnią kadencję,
 2. Walne Zgromadzenie – zwyczajne lub nadzwyczajne,
 3. Rada Nadzorcza – składa się z minimum 3 członków, którzy nadzorują pracę Zarządu.

Główne cechy spółki akcyjnej:

 • akcjonariusze nie są zobowiązani do płacenia długów spółki,
 • umowa, musi być zawarta w formie aktu notarialnego,
 • posiada osobowość prawną,
 • kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100.000 złotych,
 • najważniejsze znaczenie mają udziały o równej wartości nominalnej, dodatkowo mogą dzielić się na uprzywilejowane i zwykłe,
 • jest wpisana do KRS.

Od 1 lipca 2021 roku osoby przedsiębiorcze będą miały możliwość założenia Prostej Spółki Akcyjnej, która będzie stanowiła połączenie spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby założyć Prostą Spółkę Akcyjną wymagany będzie kapitał w wysokości 1 zł, co oznacza, iż będzie mógł ją założyć praktycznie każdy. Z kolei wkładem niepieniężnym wnoszonym do spółki będzie mogło być zarówno prawo niezbywalne, jak i świadczenie pracy na rzecz spółki.

Ważne jest również to, iż:

 • nie będzie konieczności zmiany umowy, aby podnieść kapitał akcyjny,
 • akcje nie będą posiadały wartości nominalnej,
 • akcje nie będą miały formy dokumentu,
 • akcjonariusze będą mieli możliwość szybkiego i prostego wycofania wkładu wniesionego na poczet kapitału akcyjnego.

Dodaj komentarz