Spółka akcyjna – rejestracja!

Rejestracja spółki akcyjnej jest skomplikowaną i czasochłonna procedurą o wiele trudniejszą w porównaniu do zakładania innych form prawnych. Wymaga zgromadzenia wielu dokumentów.

Aby założyć spółkę akcyjną należy:

  • *utworzyć statut spółki lub zawrzeć akt założycielski,
  • *pokryć w całości kapitał zakładowy wynoszący 100 tys. złotych,
  • *powołać organy spółki oraz rady nadzorczej,
  • *dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • *złożenie wniosku o rejestrację spółki do ZUS (płatnik składek), Urzędu Skarbowego (nadanie NIP) Urzędu Statystycznego (nadanie REGON),
  • *złożenie wniosku o rejestrację spółki jako płatnika VAT.

Dobrym rozwiązaniem jest także zakup spółki akcyjnej. Kupno spółki pozwala na ominięcie całej biurokratycznej procedury. Wszystkim zajmują się renomowane firmy, z pomocy której warto jest skorzystać.

Dodaj komentarz