Rodzaje ulg podatkowych

Każdy przedsiębiorca w swoim życiu ma okazję spotkać się z różnego rodzaju podatkami. Natomiast nie każdy wie, że może skorzystać z różnego rodzaju ulg. Dlatego ważnym jest, aby dobrze znać ich rodzaje oraz funkcjonowanie. Ulgi podatkowe to pewne obniżki, odliczenia czy zwolnienia. Codziennie możemy spotkać się z różnymi ulgami, warto poznać ich zasady.

Jedną z bardziej popularnych ulg podatkowych jest ulga budowlana, odnosi się ona do tych poniesionych kosztów, za które zakupione zostały materiały budowlane, czy wkład w budowę domu.

Kolejną cieszącą się popularnością ulgą jest ulga prorodzinna, dzięki niej można odliczyć ustaloną w ustawie kwotę, która przysługuje na każde dziecko, jeżeli spełnia ono wymagane warunki. 

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć koszty, które przeznaczone zostały na leki. A ulga z tytułu darowizn daje możliwość odliczenia ich, jeżeli przekazane one zostały na działalność charytatywno-opiekuńczą, krwiodawstwo, kulty religijne czy inne usługi pożytku publicznego.

Dodatkowo pojawia się również ulga internetowa, która służy do odliczenia kosztów korzystania z internetu. Ulga abolicyjna, dla osób zarabiających za granicą. Istnieją także ulgi dla nowych technologii i przewodnika (czy psa asystującego). 

 

Jak widać ulg jest wiele i warto z nich korzystać.

Dodaj komentarz