Reprezentowanie spółki z o.o.

Jednym z podstawowych zadań i obowiązków zarządu jest reprezentowanie spółki z o.o..Oznacza to, że organ jakim jest zarząd, ma prawo do wykonywania takich czynności w imieniu spółki jak branie czynnego udziału w postępowaniach sądowych, reprezentowanie podmiotu przed organami, składanie oświadczeń woli czy po prostu zawieranie umów. Jest on odpowiedzialny za relację danej firmy z podmiotami zewnętrznymi jakimi są kontrahenci czy urzędy.
To, który członek zarządu będzie reprezentował spółkę określa się w jej umowie. W przypadku podmiotów o wieloosobowym zarządzie najczęściej stosuje się model współdziałania co najmniej dwóch z nich. W przypadku jednoosobowego organu, jedyny członek zarządu ma za zadanie reprezentować jednostkę.

Nie ma możliwości ograniczenia prawa danego członka do reprezentacji – ma on możliwość występowania w imieniu podmiotu we wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
Zarząd ma możliwość przekazania pełnomocnikowi prawa do reprezentacji. Pełnomocnictwa może udzielić cała spółka lub dany członek zarządu we własnym imieniu. Zakres przyznawanych praw zależy od zapisów zawartych w pełnomocnictwie.

Dodaj komentarz