Rejestracja spółki w Polsce przez cudzoziemca

Czy cudzoziemcy mogą otwierać biznes w Polsce? Tak, mówi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Najczęściej wybieraną formą prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czym charakteryzuje się ten typ spółki?
Może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami, którzy odpowiadają za zobowiązania w sposób ograniczony. To spółka ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku podejmowanych działań.

W jaki sposób założyć spółkę?
1. Forma tradycyjna – umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem, konieczne jest przygotowanie dokumentacji oraz złożenie jej w sądzie rejestrowym
2. Forma zdalna – umowa zostaje zawarta przy użyciu pewnego wzorca dostępnego w systemie informatycznym, proces rejestracji spółki odbywa się za pośrednictwem Internetu

Przez obcokrajowców najczęściej wybierana jest zdalna rejestracja spółki, ponieważ nie zobowiązuje do osobistej obecności na terytorium RP.
Obcokrajowcy, którzy chcą pozyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia własnej firmy muszą legitymować się:
1. ubezpieczeniem zdrowotnym
2. źródłem stabilnego oraz regularnego dochodu
3. miejscem zamieszkania

Dodaj komentarz