Przekształcenie spółki – obowiązek uzasadnienia ekonomicznego

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady przeprowadzania transakcji łączenia i dzielenia spółek – powstał obowiązek uzasadnienia ekonomicznego.

Zmiany mówią o tym, że spółka przeprowadzająca przekształcenie oraz jej wspólnicy ryzykują, że zapłacą podatek dochodowy od całej wartości rynkowej przejmowanego majątku. Mowa tutaj o sytuacji, gdy Urząd Skarbowy dojdzie do wniosku, że głównym celem transakcji było uzyskanie korzyści podatkowej.

Art. ust.19. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
„Zwolnienie z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie jest stosowane, jeżeli celem wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania”.

Ważne jest, aby czynności związane z aportem nie były przeprowadzane bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Urząd Skarbowy może nakazać zapłaty podatku:
– od spółki przy przejęciu innej spółki,
– przy sprzedaży spółki,
– od wspólników spółki.

Klauzula uzasadnienia ekonomicznego
Celem tej klauzuli jest działanie przeciw unikaniu opodatkowania. Stanowi ona, że transakcje połączeń lub podziałów spółek oraz wymiany udziałów mogą korzystać z przywileju neutralności podatkowej jedynie wówczas, gdy są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a nie wyłącznie bądź głównie w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Dodaj komentarz