Zgłoszenie spółki

Złożenie odpowiednich wniosków do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS.