Przedsiębiorstwo to nie firma!

przedsiebiorstwa a firmaPodczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy bardzo często określają ją mianem firmy. Pojęcia te jednak są błędnie ze sobą utożsamiane także przez wiele innych osób.


Przedsiębiorstwo to inaczej jednostka gospodarcza. Stanowi wyodrębniony prawnie, organizacyjnie, produkcyjnie i ekonomicznie podmiot, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Istotą działań przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr bądź też świadczenie usług.

Firma to wyłącznie nazwa, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza lub zawodowa. Stanowi ona nieodzowny element każdego przedsiębiorstwa.
W ujęciu prawnym, a więc zgodnie z Kodeksem cywilnym firma to imię i nazwisko osoby fizycznej, a także nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.przedsiebiorstwa a firma
Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności pod firmą między innymi na umowach, aktach prawnych oraz wszelkich formach komunikacji pomiędzy podmiotem, a otoczeniem.


Firma podlega ochronie prawnej!

Komentarze

Dodaj komentarz