Prosta Spółka Akcyjna

Minister Przedsiębiorczości i Technologii poinformował przedsiębiorców o wprowadzeniu w życie nowego rodzaju przedsiębiorstwa, które stanowić będzie duże ułatwienie. Prosta Spółka Akcyjna będzie nową formą spółki, którą założyć będzie można w systemie elektronicznym.

Wprowadzenie modyfikacji i nowelizacji związane jest z chęcią wdrożenia ważnych rozwiązań w ramach ułatwień dla przedsiębiorców. Prosta Spółka Akcyjna może więc być dużym ułatwieniem dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Nowa forma organizacyjna:
– zarejestrowana zostaje w sposób elektroniczny,
– wymaga jedynie 1 zł kapitału na start,
– bariery wejścia na rynek zostają zlikwidowane,
– wspólnicy korzystać mogą z elektronicznej metody przejścia przez wszelkie procedury.

W porządku prawnym zacznie ona funkcjonować od 1 marca 2020 roku. Gwarantowane zostanie przedsiębiorcom ułatwienie w zakresie rozporządzania akcjami spółki oraz prowadzenia emisji nowych akcji.

Prosta Spółka Akcyjna nazywana jest inaczej jako “wehikuł inwestowania w działalność innowacyjną oraz nowe technologie, zapewniając tym samym elastyczność dla wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej.”

Dodaj komentarz