Prosta spółka akcyjna

Od 1 marca 2021 roku zacznie funkcjonować w porządku prawnym nowa ustawa o prostej spółce akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna (PSA) to pierwsza zmiana dotycząca stworzenia innego typu spółki, niż spółka z ograniczona odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna od kilkudziesięciu lat.

Prosta spółka akcyjna została stworzona jako wehikuł inwestowania w działalność inwestycyjną i nowe technologie, zapewniający elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki.

Istnieją wszelkie podstawy, aby sądzić, że nowo zaistniała prosta spółka akcyjna będzie lepiej dostosowana do wszelkich typów działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności wielkich rozmiarów i działalności poddanych szczególnym regulacjom branżowym, lepiej niż dotychczasowa spółka z o.o..

Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych wymagają uelastycznienia. PSA jest należycie wyważonym kompromisem pomiędzy istniejącymi dotychczas zasadami prawa korporacyjnego i potrzebami współczesnej gospodarki.

Na pewno wszyscy skorzystają na wprowadzonych zmianach, ze względu na większą elastyczność PSA w stosunku do dotychczasowych spółek kapitałowych.

Dodaj komentarz