PPK – co to za skrót i kogo dotyczy?

PPK inaczej Pracownicze Plany Kapitałowe – to rozwiązanie, które z założenia ma doprowadzić do powiększenia budżetu przyszłych emerytów. Plany Kapitałowe pozwalają na gromadzenie zebranych oszczędności w długim terminie. Fundusze zasilane są przez składki, jakie wpłacane są przez pracowników, pracodawców oraz budżet państwa. Pracownicy nie mają obowiązku zapisu do PPK. Przypisanie osoby nastąpi w sposób automatyczny, ale do decyzji zatrudnionego zostanie wybór, czy chce on zostać w systemie czy nie. W ostatnim czasie najczęściej zadawanym pytaniem jest to, czy Pracownicze Plany Kapitałowe będą rzeczywiście opłacalne dla pracowników. Z pozoru PPK oznacza odkładanie określonej części pensji na przyszłą, dodatkową emeryturę.

Ministerstwo Finansów obliczyło, że na Pracowniczych Planach Kapitałowych zarobią przede wszystkim osoby młode wiekowo, które mają długi horyzont czasowy inwestycji. Według wyliczeń realna roczna stopa zwrotu z PPK wyniesie aż 3,50%.

PPK oferowane zostaną pracownikom w 2019 roku. Według prawa “PPK opłacalne będą dla zatrudnionych, jeśli stopa zwrotu z inwestycji po uwzględnieniu poziomu inflacji i możliwych do osiągnięcia zysków będzie dodatnia.”

Dodaj komentarz