Powołanie członka zarządu w spółce z o.o.

Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. jest na ogół zadaniem zgromadzenia wspólników. Powoływaniem członków zarządu w spółkach z o.o. może zając się na przykład rada nadzorcza, jeżeli tylko w umowie spółki znajduje się zapis, pozwalający na to.  zarząd spółki z o.o.

Powołanie członka zarządu następuje na podstawie uchwały członków zgromadzenia wspólników, po przeprowadzeniu głosowania. Oczywiście głosowanie w tym przypadku musi odbyć się w sposób tajny.

Na członka zarządu można powołać każdą osobę fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych (pełnoletnią). Stwarza to także możliwość powołania na członka zarządu, również jednego z pośród członków zgromadzenia wspólników. Oprócz tego wymogu, aby stać się członkiem spółki z o.o., trzeba posiadać zaświadczenie o niekaralności.

Dodaj komentarz