Połączenie spółek

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy możliwe jest połączenie spółki zagranicznej z polską.

Oczywiście, że jest to możliwe, poprzez przejęcie lub połączenie spółki. Powstaje dzięki temu całkiem nowy podmiot, który zaczyna sam funkcjonować.  Ujednolicenie rynku, to jeden z głównych celów Unii Europejskiej. Łączenie się podmiotów, tak, aby mogły one ze sobą współpracować, to jedna z metod realizacji założeń UE.

Łącznie się spółek polega na zaangażowaniu dwóch lub więcej podmiotów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz sądów rejestrowych z tychże krajów.  Sąd, który dokonuje wpisów musi być pewny, że wszystkie procedury dokonujące się w innym państwie zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób.

 Etapy przejęcia spółki: 

  • przejście na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną wszystkich aktywów i pasywów spółki przejmowanej lub łączących się,
  • wspólnicy spółki przejmowanej lub łączących się stają się wspólnikami spółki przejmującej lub nowo zawiązanej,
  • spółka przejmowana lub spółki łączące się w wyniku połączenia przestają funkcjonować

Dodaj komentarz