Podwyższenie kapitału w spółce

Minimalny kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tysięcy złotych, i jest to kwota najczęściej wnoszona w czasie rejestracji. Wraz z rozwojem firmy pojawia się potrzeba gromadzenia dodatkowych środków na inwestycje lub na utrzymanie poziomu działalności na takim samym poziomie pomimo pojawienia się strat.

Źródłami finansowania kapitału mogą być:

– wkłady pieniężne/niepieniężne wniesione przez wspólników,
– przekształcenie wierzytelności wspólników lub osób trzecich wobec spółki,
– środki zgromadzone w kapitale zapasowym lub rezerwowym.
Istnieją dwie metody podwyższenia kapitału:

– poprzez utworzenie nowych udziałów,
– zwiększenie wartości nominalnej udziałów, które już istnieją.
Jeśli umowa spółki zawiera regulacje związane z podwyższeniem kapitału zakładowego wystarczy uchwała wspólników w formie pisemnej, jeśli natomiast odpowiednie zapisy nie znalazły się w umowie konieczne będzie powzięcie uchwały, sporządzenie protokołu w formie aktu notarialnego i zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego

Dodaj komentarz