Podmiotowość prawna spółki jawnej

Spółka jawna należy do grona spółek osobowych, które zostają założone w celu prowadzenia firmy o większym rozmiarze. Powstaje w chwili wpisania jej do rejestru. Może zostać zarejestrowana zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne.

Wspólnicy spółki jawnej nie mają obowiązku pokrycia kapitału zakładowego.

Umowa spółki zostaje zawarta na piśmie i każdy wspólnik musi się tak samo dostosować do jej zapisów.

Podmiotowość prawna spółki jawnej:
– własny majątek spółki;
– jako spółka nawiązuje stosunki prawne w osobami trzecimi;
– wspólnik posiada uprawnienia oraz obowiązki względem samej spółki;
– stały skład osobowy spółki;
– wspólnicy reprezentują spółkę na zewnątrz;
– równe prawa i obowiązki wspólników;
– solidarna odpowiedzialność wspólników;

—-

Sprawdź również nasz profil GG+!

Przeczytaj:
FORMY DZIAŁALNOŚCI W POLSCE!

Dodaj komentarz