Opodatkowanie spółki komandytowej, a opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowa, a spółka komandytowa są formami spółek wykazującymi wiele podobieństw. Na przykład prowadzeniem spraw spółki w obu przypadkach zajmują się komplementariusze, a obie spółki zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości. Można byłoby wymienić jeszcze kilka wspólnych cech obu spółek, lecz w tym poście skupiamy się na różnicach między nimi.spolka komandytowo-akcyjna

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy spółkami komandytowymi, a spółkami komandytowo-akcyjnymi jest występowanie innych form opodatkowania. Z racji tego, że spółka komandytowa nie jest osobą prawną, rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jednak również nie posiadająca osobowości prawnej spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Chociaż jeszcze kilka lat temu było inaczej, zgodnie z zmianami przepisów po 2013 roku, spółka komandytowo-akcyjna pomimo braku osobowości prawnej musi rozliczać się z CIT.

Spółka komandytowo-akcyjna nie wydaje się najlepszą formą, lecz wybrana została przez wiele znanych polskich firm. Być może nie jest to taka zła spółka?

Aktualizacja
Od 1 stycznia 2021 roku forma opodatkowania spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej są identyczne. Stało się tak za sprawą wprowadzenia obowiązku opodatkowania podatkiem od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych. Zmiany spowodowały, że zyski spółek komandytowych nie będą już zyskami z działalności gospodarczej lecz będą traktowane jak zyski z udziału w osobach prawnych.

Dodaj komentarz