Ograny w spółkach kapitałowych

W spółkach kapitałowych, będących specyficzną grupą spółek istnieje obowiązek powołania organów spółki. To one zajmują się prowadzeniem firmy, wydawaniem decyzji i kontrolowaniem działalności. W spółkach osobowych zajmują się tym sami wspólnicy, co stanowi przeciwieństwo do spółek kapitałowych.organy w spółkach

W zależności od spółki, organy mogą one mieć trochę inne nazwy oraz nieco odmienne funkcje.

Do organów w spółkach kapitałowych zalicza się:

W spółkach z o.o.: 

  • zgromadzenie wspólników – będące najwyższym organem władzy w spółce, składające się w wszystkich wspólników.
  • zarząd – zajmujący się reprezentacją spółki na zewnątrz i prowadzeniem jej spraw.
  • radę nadzorczą – kontrolującą działalność spółki.

W spółkach akcyjnych: 

  • zgromadzenie akcjonariuszy – będące najwyższym organem władzy, składające się z akcjonariuszy.
  • zarząd – zajmujący się prowadzeniem spółki i jej reprezentacją.
  • radę nadzorczą lub/i komisję nadzorczą – kontrolujące prawidłowość działania spółki.

Dodaj komentarz