Numer identyfikacji podatkowej

Chcesz kupić spółkę? Zapraszamy na naszą stronę główną!

Numer identyfikacji podatkowej (w skrócie NIP) służy do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego, obowiązuje od 1996 roku.

Do 31 sierpnia 2011 roku osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej, miały obowiązek używania NIPu jako identyfikatora podatkowego. Od 1 września 2011 posługują się numerem PESEL.

NIP składa się z 10 cyfr. Pierwsze 3 cyfry każdego NIPu oznaczają kod urzędu skarbowego, w którym ten numer został nadany. Dziesiąta liczna NIPu jest liczbą kontrolną można ją obliczyć za pomocą algorytmu.

Podatnik jest zobowiązany do podawania numeru NIP lub PESEL na dokumentach, które dotyczą zobowiązań podatkowych. Podatnicy mają obowiązek podać NIP poniższym organom:

  • organom administracji rządowej oraz samorządowej,
  • organom kontroli skarbowej,
  • przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli,
  • bankom,
  • płatnikom oraz inkasentom podatków i niepodatkowych należności.

Dodaj komentarz