Nieformalne zwołanie Zgromadzenia Wspólników

Aby podejmowanie uchwał na Zgromadzeniu Wspólników było skuteczne konieczne jest jego wcześniejsze zwołanie w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem jego odbycia.

Czasem jednak zdarza się sytuacja, gdy potrzebujemy nagle zwołać zgromadzenie, tak by szybko podjąć jakąś uchwałę. Ponadto w niektórych przypadkach wspólnicy pozostają w bardzo bliskich relacjach w związku z czym chcą odformalizować zasady funkcjonowania spółki.

Czy zatem prowadzenie obrad bez wcześniejszego zwołania Zgromadzenia Wspólników jest możliwe?

W pewnych sytuacjach tak. Muszą być jednak spełnione równocześnie dwa warunki.
Po pierwsze, na zgromadzeniu musi być reprezentowany cały kapitał spółki, a po drugie żaden ze wspólników nie może zgłosić sprzeciwu, odnośnie odbycia się takiego zgromadzenia. Reprezentacja całego kapitału oznacza, że na spotkaniu muszą być reprezentowani wszyscy wspólnicy spółki łącznie dysponujący jej wszystkimi udziałami. Ważne jest, że nie muszą uczestniczyć w nim osobiście. Dopuszcza się tu bowiem pełnomocnictwo.

Dodaj komentarz