Nazwa spółki Sp. z o.o.

Nazwa spółki:

· Rodzaj spółki:
· Data umowy spółki:
· Data wpisu do rejestru:
– Nazwa rejestru:
– Numer KRS:

· Zakres PKD:· Czy prowadziła działalność?:
· Czy ma obroty?:
· Czy posiada NIP:
· Czy posiada REGON?:
· Czy jest zgłoszona do VAT?:
· Czy jest zgłoszona do VAT EU?:
· Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne?:
· Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania?:

·Inne ważne informacje:

Cena za zakup Spółki:

Osoba kontaktowa: