Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega na tym, że spółka zmienia swoją formę prawną. Przykładowo spółka z o.o. staje się spółką komandytową. Przekształcenie jest procesem prawnym, który nie wiąże się z żadnym transferem majątku spółki. Nie wymaga ona również likwidacji spółki, która ulega przekształceniu, ani założenia nowej spółki. W jego wyniku jedna spółka staje się drugą spółką. 

Przekształcenie służy temu, aby jak najlepiej dopasować formę prawną do zmieniających przepisów prawa albo potrzeb spółki i jej właścicieli. Nie ma bowiem idealnego typu spółki. Niektóre spółki są korzystniejsze podatkowo i tańsze, inne są bezpieczniejsze. Forma spółki powinna być więc adekwatna do prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej i okoliczności temu towarzyszących. Przekształcenie pozwala więc dostosować już istniejącą spółkę do zmieniającej się rzeczywistości bez konieczności likwidacji tej spółki.

Możliwe są następujące przekształcenia:

  • spółki cywilnej w handlową spółkę osobową,
  • spółki cywilnej w handlową spółkę kapitałową,
  • handlowej spółki kapitałowej w handlową spółkę kapitałową,
  • handlowej spółki kapitałowej w handlową spółkę osobową,
  • handlowej spółki osobowej w handlową spółkę osobową,
  • oraz handlowej spółki osobowej w handlową spółkę kapitałową.

Dodaj komentarz