Mały ZUS Plus

Udogodnienia w postaci składek ZUS opłacanych w ramach Małego ZUS-u Plus nie będą dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Aby móc skorzystać z Małego ZUS-u Plus, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

  • jego roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 złotych, 
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność przez co najmniej 60 dni.

Co więcej, z Małego ZUS-u Plus nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

  • opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z opłacania podatku VAT, lub
  • wykonywali pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Z Małego ZUS-u Plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności.

Dodaj komentarz