Który podatek wybrać ryczałt czy VAT?

Czym jest ryczałt?

Ryczał to forma opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym. U przedsiębiorcy, który decyduje się na taką formę, wysokość podatku zależna jest od przychodu, a nie dochodu tzn. właściciel nie może pomniejszyć osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju działalności. Cechą, która nie dla wszystkich przedsiębiorców będzie korzystna jest fakt, że nie każda działalność może skorzystać z tej formy przykładami są m.in. działalność aptek, usług reklamowych, czy lombardów. Właściciel, który zdecydował się na ryczałt musi opłacać go co miesiąc, bądź kwartał do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego rozliczenie dotyczy.

Czym jest VAT?

VAT to podatek od towarów lub usług. Stawka zależna jest od  rodzaju usług i towarów. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na tą formę podatkową ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy od osiągniętego dochodu.

Właściciel, który decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej do określonego limitu obrotów, ma możliwość wyboru, czy rejestruje się do VAT-u, czy nie.

Kiedy można zostać zwolnionym z płacenia podatku VAT? Jeżeli w ciągu roku podatkowego firma nie przekroczy limitu 200 000 zł obrotu może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Kolejna sytuacja to taka, w której działalność, którą prowadzimy jest zwolniona z opodatkowania VAT np. usługi nauczania języków obcych.

Kiedy warto być podatnikiem VAT?

  • kiedy dokonuje się sprzedaży na rzecz innych podatników VAT,
  • kiedy wykonywane usługi opodatkowane są podatkiem VAT niższym niż towary kupowane w celu wykonywania działalności.

Dodaj komentarz