Które spółki muszą stosować księgę rachunkową?

Prowadzenie księgi rachunkowej jest dla wielu przedsiębiorców dużym utrudnieniem. Dlatego raczej nikt chętnie nie wybierałby tej metody, gdyby nie przepisy prawne. Stanowią one, że każda osoba prawna (np.: spółki kapitałowe – z o.o., akcyjna, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, stowarzyszenia) muszą obowiązkowo prowadzić rachunkowość w tej formie. Jednak poza nimi obowiązek ten, dotyczy także wszystkich przedsiębiorców, którzy przekroczyli limit księgowy. Czyli do prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą być również zobowiązanie osoby, prowadzące spółki jawne czy jednoosobową działalność gospodarczą, oczywiście jeżeli ich obroty w ciągu roku będą bardzo wysokie.

Obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej jest bardzo często wadą wielu form spółek. Warto jednak podkreślić, że ta metoda księgowości ma też swoje zalety. Dla przedsiębiorstwa jest to na pewno możliwość dopasowania narzędzi rachunkowości do specyfiki firmy. Ustalenie własnej polityki rachunkowości daje wybór okresu sprawozdawczego czy metody wyceny składników majątku. Takiej możliwości nie dają formy księgowości uproszczonej.

księgowość dla spółek

Dodaj komentarz