Kto odpowiada jeśli spółka nie ma środków finansowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że wspólnicy stanowią odrębny przedmiot prawa. Za zobowiązania odpowiedzialność ponosi spółka jako podmiot. Wierzyciel nie ma prawa żądać od wspólników spłaty wierzytelności przysługującej wobec spółki.
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale czerpią korzyści z wypłaconej dywidendy.

Wybór tej formy prawnej jest szansą na zysk przy jednoczesnym ograniczeniu skutków niepowodzenia do minimum.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonują organy zarządzające. Odpowiadającym organem jest zarząd spółki, który zostaje pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki.

Komentarze

Dodaj komentarz