KRS online

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego wysyłane wyłącznie online? Od 1 marca 2020 roku stanie się to rzeczywistością!

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza przede wszystkim obowiązek składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców, a także dokumentów, które stanowią podstawę wpisu wykorzystując system teleinformatyczny. Dzięki temu proces ten ma być szybszy i łatwiejszy. Na etapie wypełniania formularzy będą pojawiały się podpowiedzi np. możliwość wyboru z listy dzięki czemu przedsiębiorca pozbędzie się jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tego, co powinien wpisać w danym okienku.

Wnioskodawcy będą także komunikować się z sądem mailowo. W ten sposób będą mogli poznać status swojego wniosku, czy też ponownie zapoznać się z jego treścią. Sąd będzie za pomocą wiadomości e-mail informował o ewentualnych lukach bądź obowiązku naniesienia poprawek bez konieczności ponownego uzupełnienia formularza przez wnioskodawcę.

Powstanie także czytelnia akt online. Dzięki temu każda osoba będzie miała dostęp do dokumentów rejestrowych wszystkich przedsiębiorstw z poziomu swojego komputera. Warto podkreślić, że rejestr przedsiębiorców jest już jawny, zostanie jednak dodatkowo zdigitalizowany.

Dodaj komentarz