Konsultacje i doradztwo

Pomoc przy wyborze formy prawnej działalności, zapisów w umowie, PKD.