Komisja rewizyjna

komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna to jeden z organów, jaki może występować w spółkach kapitałowych. Nie zawsze jest obowiązkowe tworzenie takiego organu, jednak w spółkach z o.o. gdzie liczba wspólników jest większa niż 25, a kapitał przewyższa 500 000 złotych, komisja rewizyjna jest obowiązkowym organem.


Kodeks Spółek Handlowych stanowi, że komisja rewizyjna musi składać się z trzech osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osobami tymi mogą być zarówno wspólnicy, jak i osoby trzecie. Trzeba tylko pamiętać o dodatkowych regulacja w tym zakresie. Wynika z nich między innymi, że w składzie komisji rewizyjnej nie mogą się znajdować członkowie zarządu spółki czy prokurenci.


Komisja rewizyjna jest organem działającym periodycznie, a zakres jej kontroli na działalnością spółki ogranicza się do wglądu w działalność z możliwością żądania udzielenia informacji, ale bez prawa podejmowania decyzji wiążących spółkę.


Do najważniejszych kompetencji komisji rewizyjnej zalicza się ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz ocena wniosków zarządu w zakresie podziału zysków i pokrycia strat.

Dodaj komentarz