Kiedy trzeba posługiwać się numerem VAT UE?

VAT UE umożliwia wewnątrzwspólnotową wymianę handlową (towary i usługi). W większości przypadków, aby móc prowadzić wymianę handlową z krajami wspólnoty europejskiej, oprócz polskiego VAT trzeba posiadać również VAT UE.  VAT UE

Wyróżnia się trzy grupy przedsiębiorców, którzy muszą uzyskać VAT UE:

  • czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą wymianę wewnątrzwspólnotową,
  • bierni podatnicy VAT, których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekracza 50 000 złotych.
  • podatnicy zobowiązani odrębnymi przepisami.

Oprócz samej rejestracji podatnika VAT, należy uzyskanym numer posługiwać się podczas: 

  1. dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  2. dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
  3. świadczenia usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej (sprzedaż na rzecz podatników z UE usług, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy),
  4. nabywania usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług (kupno usług, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy)

Spółki z VAT UE i nie tylko – zobacz

Dodaj komentarz