Kiedy i jak można dokonać podziału spółki?

Gdy członkowie zarządu zamierzają np. wykorzystać część składników majątkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia nowego rodzaju działalności przy jednoczesnym utrzymaniu jej dotychczasowego profilu działalności lub planują zakończenie współpracy, a w tym celu rozdzielenie pomiędzy siebie składniki majątku nadające się do prowadzenia odrębnej firmy.

Przyczyny podziału mogą być różne, jednak z reguły można je pogrupować pod względem przyczyn finansowych i prawnych oraz tych, które wynikają ze stosunków międzyludzkich. Co do pierwszej grupy podział może znaleźć zastosowanie wtedy, gdy wspólnicy chcą nadać części lub całości zespołu składników, które wchodzą w skład spółki lub wydzielić nowy odpowiedni zespół pod inny rodzaj działalności.

Podział jest procesem polegającym na rozdzieleniu aktywów i pasywów spółki dzielonej, a następnie przydzielenie ich na inne przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju podziału procesu i zasad – będą się różnić, jednak podział jest czynnością prowadzącą do innego przyporządkowania podmiotowego.

Przed dokonaniem czynności podziałowych konieczne jest przeprowadzenie działań o charakterze rozpoznawczym i przygotowującym. Wyróżnić można trzy podstawowe etapy podziału – pierwszy, który ma rozpoznać cel i warunki podziału oraz przygotować plan wzywający wspólników do uczestnictwa w zgromadzeniu, drugi polegający na sporządzeniu odpowiednich uchwał oraz trzeci, ostateczny, w wyniku którym wspólnicy lub inne odpowiedzialne osoby zobowiązane są do spełnienia obowiązków cywilnych, finansowych raz formalnych, czyli zarejestrować podział i zgłosić również do m.in. Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Dodaj komentarz