Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest to kapitał podstawowy spółki wniesiony przez właścicieli przy zakładaniu spółki z o.o.

Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 zł. Wartość udziałów każdego ze wspólników nie może być natomiast niższa, niż 50 zł. Kapitał dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej.

 

Dodaj komentarz