Kapitał własny

Kapitał własny to wartość środków gospodarczych, które zostały wniesione przez założycieli przedsiębiorstwa oraz środki, które zostały wygenerowane podczas trwania działalności. Jednostki, które wniosły majątek do firmy, nabywają prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa.

Kapitał własny obejmuje:

  • kapitały powierzone, które są pierwotnymi wkładami finansowymi lub rzeczowymi właścicieli, wniesione podczas zakładania danego podmiotu,
  • kapitały samofinansowania, które powstają z osiągniętego zysku danej działalności.

Nazwa kapitału własnego w danym przedsiębiorstwie zależy od jego formy prawnej. Wyróżniamy:

  • kapitał zakładowy – w spółce z o.o., w spółce akcyjnej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • kapitał właścicieli – w spółce jawnej, w spółce cywilnej oraz w spółce partnerskiej,
  • suma komandytowa – w spółce komandytowej,
  • kapitał właściciela – w jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • fundusz udziałowy – w spółdzielni,
  • fundusz założycielski – w przedsiębiorstwach państwowych.

Kapitał własny pełni bardzo ważną funkcję w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ jest podstawowym źródłem finansowania działalności oraz pozostaje bezterminowo do dyspozycji przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz