Jak założyć jednoosobową spółkę z o.o.?

Czy spółka z o.o. może być założona przez jedną osobę? 

Chociaż samo słowa spółka kojarzy się z większą liczbą podmiotów, to nie jest nie możliwe otwieranie jednoosobowej spółki. 

Jak założyć spółkę z o.o. jednoosobową?

Taki proces jest trochę zbieżny z trybem zakładania wieloosobowych spółek. Po podpisaniu aktu założycielskiego, jeden wspólnik musi:

  • wybrać zarząd,
  • wnieść wkład zakładowy,
  • złożyć wniosek o rejestrację do KRS.

Oto niektóre odrębności, które dotyczą zakładania spółki jednoosobowej:

  • Przy tworzeniu aktu założycielskiego, należy pamiętać, że jest on podstawą do działania. Różni się tym, że jest ustalona przez jedynego udziałowca. Musi także być sporządzony w formie aktu notarialnego. Jedyną różnicą jaka jest przy tworzeniu aktu założycielskiego, a podpisywaniem umowy spółki jest taka, że udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedna osoba.
  • W momencie utworzenia aktu założycielskiego, powstaje tak zwana spółka z o.o. w organizacji. Istnieje ona do czasu rejestracji jej w KRS. W takiej formie prawnej, jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentacji.
  • Przy zgłaszaniu spółki do KRS należy dołączyć formularz KRS-W3, KRS-WK, KRS-WM i KRS-WE. Odrębność polega na tym, że w ostatnim załączniku należy zaznaczyć jedynego udziałowca.

 

Komentarze

Dodaj komentarz