Jak powinna wyglądać poprawna umowa zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zleceń jest Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in., że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty pracy.

UWAGA! Nie można zastąpić umowy o pracę kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania.

Ustnie czy na piśmie?
Z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto jednak zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne ustalenia również są wiążące, jednak znacznie trudniej jest je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów.

Najbezpieczniejsze wyjście dla obydwu stron to podpisanie dokumentu, w którym są zawarte:
– informację dotyczące stron konfliktu,
– data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
– przedmiot zlecenia,
– wysokość wynagrodzenia,
– podpisy stron.

Przed podpisaniem dokumentu warto negocjować zapisy, jakie się w nim znajdą. Należy pamiętać, że zawierając umowę zlecenie, odpowiadasz całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Choć osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nie korzysta z urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego, może np. pobierać zasiłek chorobowy i macierzyński. Warunkiem jest przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodaj komentarz