Jak dokonać wpisu do CEIDG?
Przedsiębiorca, który planuje założyć własną działalność gospodarczą, musi zgłosić taki fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby tego dokonać, można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze w sposób tradycyjny, odwiedzając Urząd Gminy osobiście. Drugim szybszym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku drogą elektroniczną. W specjalnym systemie, gdzie kreator powie Ci, co trzeba zrobić krok po kroku. Podstawą jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub  zaufanego profilu w systemie CEIDG. Pozwoli to na identyfikację tożsamości osoby, która składa taki wniosek. 
W formularzu muszą się znaleźć następujące dane: 
  • numer NIP, REGON,
  • dane osobowe przedsiębiorcy wraz z adresem,
  • informacje o obywatelstwie polskim,
  • nazwa firmy oraz jej nazwa skrócona,
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
  • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy.

Do takiego wniosku należy dołączyć załączniki:

  • CEIDG-RB,
  • CEIDG-MW,
  • CEIDG-RD,
  • CEIDG-PN.
Pamiętaj proces dokonania wpisu do bazy CEIDG jest bezpłatny! 

Komentarze

Dodaj komentarz