Etapy zakładania spółki z o.o.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można podzielić na kilka etapów:

  • przygotowanie- pierwszym krokiem należy ustalić grono wspólników, wysokość wnoszonego wkładu zakładowego (aportów, gotówki) oraz określenie ogólnego zarysu działalności spółki, ten etap jest najważniejszym momentem przy zakładaniu swojej działalności gospodarczej,

 

  • faza organizacyjna – w tej części zarząd musi przyjąć wkłady od udziałowców i znaleźć lokal dla siedziby spółki,

 

  • zawarcie umowy– jeżeli został już zrealizowany pierwszy i drugi krok, trzeba dokonać zawarcia umowy spółki, jej przygotowaniem zajmują się wspólnicy (mają możliwość skorzystania ze wzorów), dokonać tego trzeba w kancelarii notarialnej, bo umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, trzeba w niej określić firmę (nazwę), siedzibę, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość udziałów, czas trwania spółki,

 

  • złożenie wniosku do KRS-  wygląda to tak, że zarząd składa wniosek o wpis do KRS, połączyć go należy z innymi wnioskami między innymi o zgłoszenie do REGON, nadanie numeru NIP i zgłoszenia płatnika do ZUS,

 

  • rozpoznanie wniosku–  do 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki należy dokonać rejestracji w sądzie, sąd rejestrowy musi dokonać wpisu spółki do KRS, później przesyła wnioski do urzędów w celu ich rozpoznania, rejestracja w pozostałych urzędach (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS) dokonywana jest automatycznie zgodnie z zasadą “jednego okienka”, o czym poinformowana zostaje spółka,

 

  • uzupełnienie danych- w tym ostatnim już etapie spółka ma obowiązek zgłosić do KRS informacje dotyczące NIP  REGON, a także do Urzędu Skarbowego zgłasza dane o numerze rachunku bankowego.

Dodaj komentarz