Dotacja unijna dla spółki

Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prócz wszystkich wymaganych formalności, niezbędny jest kapitał w wysokości 5 000 złotych. Niestety w większości przypadków kwota ta pokrywa jedynie początkowe wydatki związane z prowadzeniem firmy i dlatego właśnie wielu przedsiębiorców już na początku ma problemy finansowe. Wbrew pozorom żaden wspólnik nie ma możliwości dokonania dobrowolnych wpłat na konto spółki z o.o., ponieważ każda taka wpłata wymaga przypisania jej określonej podstawy prawnej.

Istnieje jednak możliwość, aby wspólnik udzielił swojej spółce wsparcia finansowego w formie pożyczki. Rozwiązanie to jest niezwykle korzystne dla spółki, ponieważ uzyskane w ten sposób środki finansowe, mogą zostać od razu wykorzystaną na bieżącą działalność, aczkolwiek informacji o przyznaniu tej pożyczki nie trzeba zgłaszać do KRS.

Innym sposobem na dofinansowanie spółki są dotacje unijne, a więc zwiększone świadczenia wspólników na rzecz danej spółki. Jednak do ich uregulowania mogą zostać zobowiązani wspólnicy w umowie spółki. Jednak w sytuacji, kiedy informacja ta nie zostanie ujęta w umowie spółki, wówczas do ich wprowadzenia w obrót spółki konieczne będzie podjęcie jednomyślnej uchwały wspólników.

Komentarze

Dodaj komentarz