Dlaczego wybieramy spółkę z o.o.?

Dlaczego wybór osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą często pada na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z jakiego powodu ta forma prawna zyskała tak dużą popularność w Polsce?

Ogromnym czynnikiem decydującym o wyborze spółki z o.o. jest fakt, że zasady jej funkcjonowania na rynku chronią wspólników przez odpowiedzialnością w przypadku zadłużenia lub niewypłacalności spółki. Warto jednak zaznaczyć, że spółki z o.o. nie ograniczają odpowiedzialności wspólników do minimum. Odpowiedzialność członków zarządu nie podlega ograniczeniom.

Jedną z korzystniejszych opcji dostępnych w przypadku prowadzenia firmy w postaci spółki z o.o. jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS oraz zdrowotnych.

Wygodną zasadą działania spółki z o.o. na rynku jest dobrowolna możliwość kształtowania zapisów umowy spółki. Wspólnicy spółki mogą w umowie zawrzeć zapisy chroniące poszczególnych wspólników/założycieli spółki przyznając im udziały uprzywilejowane czy uprawnienia osobiste.

Spółki z o.o. uprawniają również do dokonywania zmian w składzie wspólników.

Dodaj komentarz