Definicja straty nadzwyczajnej

Strata nadzwyczajna to skutek zdarzeń, które mają charakter losowy, który powstał w wyniku sytuacji poza zwyczajną działalnością danej jednostki. Charakteryzuje się tym, iż zarówno zdarzenia, jak i transakcję występują w firmie z małą częstotliwością.

W rachunkowości straty nadzwyczajne są ujmowane na koncie „Straty nadzwyczajne” po stronie Dt, a następnie ich suma jest na koniec roku przenoszona na konto „Wynik finansowy”.

Do owych sytuacji możemy zaliczyć:
– zdarzenia losowe, które są spowodowane czynnikami naturalnymi np. pożar, powódź,
– zawieszenie/zaniechanie danej działalności np. zmiana metod produkcji,
– uprawomocnienie się postanowień postępowania układowego, naprawczego oraz ugodowego.

Głównymi cechami zdarzeń nadzwyczajnych jest to, iż:
– były trudne do przewidzenia,
– doszło do nich poza działalnością operacyjną jednostki,
– nie są związane z ryzykiem prowadzenia działalności,
– obejmują działania, które mają negatywny skutek finansowy na skutek działań sił natury np. pożar, powódź, bądź działań niezwiązanych z siłami natury, jak np. kradzież, włamanie.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź ewentualne wątpliwości co do definicji strat nadzwyczajnych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy dołożą wszelkich starań, aby wszystko stało się jasne.

Dodaj komentarz