Dane w pismach spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązania do udostępniania informacji o spółce w pismach oraz zamówieniach handlowych. Obowiązek ten nakłada na nią ustawodawca w celu zapewniania bezpieczeństwa obrotu handlowego.

Dane te to:
-firma spółki wraz z siedzibą i adresem,
-oznaczenie sądu rejestracyjnego, w którym przechowywana jest dokumentacja danej spółki,
-numer rejestru,
-numer NIP,
-wysokość kapitału zakładowego.

Dzięki tym informacjom możliwa jest weryfikacja podmiotu. Obowiązek dotyczy zarówno pism sporządzonych w formie papierowej, jak i tych, które zostały przygotowane elektronicznie.

Niedopełnienie powyższego obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością karną. Kodeks spółek handlowych przewiduje karę grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych.

Na podstawie przepisów Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy nie zostanie dopełniony obowiązek informacyjny wówczas kara taka może zostać nałożona na szerszy krąg osób niż członkowie zarządu.

Dodaj komentarz