Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – to podmiot gospodarczy, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania jest spółka z o.o.. Taki typ prowadzenia biznesu powołuje się szczególnie między osobami, z której jedna chce prowadzić firmę, ale nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, a druga, która nie chce ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za długi, a posiada wymagany kapitał.

Komandytariuszem natomiast może być zarówno osoba fizyczna, prawna, a także inne jednostki osobowe. Skomplikowana nazwa wynika z przepisów, które wymagają, żeby w nazwie zawarte zostało nazwisko jednej z osób, która prowadzi tą formę przedsiębiorstwa.

Zaletą takiego połączenia jest brak opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – dochody podlegają jedynie opłaceniu tytułem podatku od osób fizycznych. Ponadto, w przypadku wkładu wniesionego przez komandytariusza, który będzie równy sumie komandytowej, to w takim przypadku żadna osoba fizyczna nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania jednostek gospodarczych.

Dodaj komentarz