Czym jest działalność nierejestrowana?

Osoby, które świadczą drobne usługi i osiągają tym samym niewielkie dochody nie muszą obligatoryjnie rejestrować własnej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wraz z wejściem Konstytucji Biznesu wprowadzona została możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jej funkcjonowanie uregulowane zostało dokładnie w ustawie – Prawo Przedsiębiorców.

Do prowadzenia działalności uprawnione są osoby fizyczne jeżeli:
przychód przez nie uzyskany nie przekroczył 50% minimalnego wynagrodzenia
przez ostatnie 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej.

Osoba. która posiada tytuł działalności nierejestrowanej ma obowiązek opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%. Przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ale oznacza to, że nie może on jednak korzystać z udogodnień z ich tytułu. Warto wiedzieć, że możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej jest dobrowolne i sam decyduje o tym przedsiębiorca.

Dodaj komentarz